loader

Informačný formulár

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Adresa

Telefón

Typ podujatia (povinné)
 Svadba Iné rodinné podujatie Firemné podujatie

O aké produkty máte záujem (povinné)
 Torty Klasické zákusky Šľahačkové zákusky Slané výrobky Trvanlivé balené výrobky

Približný počet osôb na podujatí (povinné)

Dátum uskutočnenia podujatia:

Bližšia špecifikácia Vašich požiadaviek

Zadaním svojich osobných údajov súhlasím s ich spracovaním. Údaje budú použité výlučne na vypracovanie cenovej ponuky v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Každý kto príde do kontaktu s týmito údajmi v našej spoločnosti, je viazaný povinnosťou zachovať mlčanlivosť a dodržiavať všetky zákonné predpisy v oblasti ochrany osobných údajov.