Modernizácia pomocou EU

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o.

EU projekt