Tlač na zákusky

Ponúkame tlač firemného loga, monogramov a podobne na zákusky prípadne minitortičky modernou technológiou bez použitia jedlých oplátok priamo na poťah výrobku.

dolcina